Spółdzielnie energetyczne w Polsce – dlaczego wciąż ich brakuje?

Zaangażowanie lokalnych społeczności w transformację energetyczną jest powszechne na zachodzie. Unia Europejska przedstawiła już koncepcje mające odpowiadać na potrzeby producentów i konsumentów energii. W Polsce wciąż jednak zmagamy się z prawem (lub jego brakiem), które uniemożliwia rozwój rynku OZE.