Syberia: W ciągu tygodnia pięciokrotnie wzrosła liczba pożarów

W rozległym, północnoazjatyckim rejonie Syberii liczba pożarów lasów wzrosła aż pięciokrotnie. Według Rosyjskiej Służby Ochrony Przeciwpożarowej Lasów (Aerial Forest Service Protection) przyczyną jest wysoka temperatura, która w ostatnim czasie panuje w całym regionie.