Unia Europejska wprowadza podatek od plastiku. Będzie obowiązywał już od stycznia 2021

Opłata Plastic Tax będzie obejmowała wszystkie opakowania plastikowe, które nie zostaną poddane recyklingowi. Za każdą tonę państwo członkowskie zapłaci 800 euro. Pozyskane fundusze będą przeznaczone na walkę z gospodarczymi skutkami pandemii.