W 2050 roku będziemy musieli wydobywać 20 razy więcej litu niż obecnie

Aby zaspokoić popyt, do połowy stulecia świat będzie potrzebował ponad dwudziestokrotnie większej ilości litu niż wydobyto w zeszłym roku. Analiza…