W Białymstoku postawiono pasiekę dla 175 tysięcy pszczół!

W centrum Białegostoku postawiono pięć uli, z czego cztery są zabytkowe i pochodzą z różnych rejonów Podlasia. W każdym zamieszkały rodziny pszczele liczące około 35 tysięcy zapylaczy. To kontynuacja projektu, który zapoczątkowało założenie łąk kwietnych.