We Wrocławiu pojawią się „ogrody społeczne”

We Wrocławiu, w ramach realizacji kolejnych elementów nowej polityki klimatycznej, startuje projekt „FoodSHIFT 2030”. Według jego założeń mieszkańcy miasta dowiedzą się, którzy producenci wytwarzają żywność zgodnie ze standardami produkcji niskoemisyjnej.

„FoodSHIFT 2030” to projekt, który ma na celu zmianę nawyków żywieniowych mieszkańców stolicy Dolnego Śląska. Realizowany jest przez Samorząd Wrocławia, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Fundację Ekorozwoju i ze środków unijnego programu Horyzont 2020.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Projekt, który realizowany będzie do 2023 roku, ma rozpowszechniać wśród mieszkańców miasta informacje dotyczące lokalnych producentów, którzy wytwarzają żywność zgodnie ze standardami produkcji niskoemisyjnej. Sami wytwórcy żywności otrzymają wsparcie merytoryczne dotyczące tworzenia sieci powiązań między nimi a konsumentami. Małgorzata Świąder z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu podkreśla, że globalne problemy związane z żywnością należy rozwiązywać na poziomie lokalnym. 

Miasta nie są w stanie same się wyżywić, stąd dobrze jest znać otoczenie, zweryfikować lokalnych i regionalnych producentów, grupy produktów oraz produkty, które są dostępne w najbliższym otoczeniu, czyli w tzw. strefie żywicielskiej miasta – powiedziała Świąder.

W ramach projektu opracowane zostaną także procedury zakładania tzw. ogrodów społecznych, które mają być jednym z elementów społecznego rolnictwa. Pilotażowe ogrody powstaną przy wrocławskich szkołach, a grupy mieszkańców zainteresowane ich prowadzeniem mogą otrzymać wsparcie w postaci narzędzi, sadzonek oraz instrukcji ekspertów. Według założeń tego typu ogrody miejskie dostarczą mieszkańcom warzywa, zioła i owoce.