Węgry wprowadzają zakaz hodowli zwierząt futerkowych

Węgry ogłosiły zakaz chowu zwierząt w celu pozyskiwania futer. Przepisy obejmą takie gatunki jak norki, lisy, łasice, fretki i nutrie. Powodem decyzji było wykrycie ognisk koronawirusa na fermach norek w innych krajach.