Większe kary za zanieczyszczenie środowiska. Koniec z zaśmieconymi lasami i ulicami?

“Polska nie może być wysypiskiem Europy”,“Koniec z łagodnymi karami dla niszczących środowisko”. Ministerstwo Sprawiedliwości i MKiŚ ogłosiło nowy projekt ustawy dotyczącej przestępstw przeciwko środowisku. Czy doczekaliśmy się w polskim prawie środowiskowym gigantycznych kar pieniężnych i więzienia na wzór innych krajów europejskich?