Więźniowie sprzątają wysypiska! Nowy pomysł na likwidację dzikich wysypisk w Polsce

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy 500 tys. zł na sprzątnięcie nielegalnego składowiska odpadów. Środki zostaną przeznaczone na…