Władze polskich miast niszczą gniazda ptaka zagrożonego wyginięciem. Potrzebne uszczelnienie prawa

Niegdyś pospolity gawron według najnowszej edycji czerwonej listy ptaków Polski jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem. Tymczasem kolonie tych zwierząt w miastach są regularnie niszczone i płoszone. Zdaniem Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków system ochrony gawronów należy uszczelnić, tak aby władze miast miały mniejszą swobodę w usuwaniu gniazd.