Wpływ człowieka na globalny cykl wody. Dane z kilkuletnich analiz satelitarnych

Nowe badania wskazują, że ludzie kontrolują większość odpływów i dopływów słodkiej wody na Ziemi. Jak duża jest skala kontroli człowieka na planecie w ponad 70% zalanej wodą? Naukowcy podają, że obecnie znajdujemy się na krawędzi nowego zrozumienia hydrologii naszej planety.