WWF: Premier Morawiecki bez decyzji środowiskowej chce budować zaporę w Siarzewie, która nie ochroni przed powodzią

Podczas wizyty we Włocławku, 11 października, premier Mateusz Morawiecki zadeklarował publicznie, że w przyszłym roku ruszą przetargi na budowę drugiego stopnia na Wiśle w Siarzewie. Takie zapewnienie nie jest wiarygodne w obliczu braku decyzji Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, gdzie rozpatrywane jest odwołanie organizacji przyrodniczych od decyzji środowiskowej wydanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Premier argumentuje inwestycję koniecznością podniesienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w regionie. Na tej podstawie można sądzić, że doradcy premiera Mateusza Morawieckiego wprowadzili go w błąd.