Zielonej energii wciąż przybywa

Łączna moc elektrowni fotowoltaicznych przyłączonych do sieci elektroenergetycznej w Polsce według stanu na 1 marca 2021 wyniosła 4216,3 MW. Informacje na ten temat przekazały Polskie Sieci Energetyczne.