175 państw podpisało porozumienie dotyczące walki z zanieczyszczeniem plastikiem

Podczas Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska w Nairobi przedstawiciele 175 krajów podpisali historyczną rezolucję „End Plastic Pollution”, czyli „Koniec z zanieczyszczeniem plastikiem”. Wzywa ona do stworzenia wiążącego prawnie porozumienia dotyczącego walki z zanieczyszczeniem środowiska, które ma być równie ważne jak Porozumienie Paryskie.