Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

175 państw podpisało porozumienie dotyczące walki z zanieczyszczeniem plastikiem

175 państw podpisało porozumienie dotyczące walki z zanieczyszczeniem plastikiem

Podczas Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska w Nairobi przedstawiciele 175 krajów podpisali historyczną rezolucję „End Plastic Pollution”, czyli „Koniec z zanieczyszczeniem plastikiem”. Wzywa ona do stworzenia wiążącego prawnie porozumienia dotyczącego walki z zanieczyszczeniem środowiska, które ma być równie ważne jak Porozumienie Paryskie.

BANER MOBILEB1
Reklama

Koniec z zanieczyszczeniem plastikiem

Rezolucja zatytułowana „Koniec z zanieczyszczeniem plastikiem: w kierunku prawnie wiążącego instrumentu międzynarodowego” została przyjęta na koniec V sesji Zgromadzenia Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP) w Nairobi. Wzięło w nim udział prawie 5 tys. uczestników (3400 osobiście i 1500 online) z 175 państw członkowskich ONZ, w tym 79 ministrów i 17 urzędników wysokiego szczebla. Jej inicjatorom zależy na ograniczeniu rosnącego zanieczyszczenia środowiska plastikiem.

Dzisiejszy dzień oznacza triumf planety Ziemi nad jednorazowymi tworzywami sztucznymi. To najważniejsza wielostronna umowa środowiskowa od czasu porozumienia paryskiego. Jest to polisa ubezpieczeniowa dla tego pokolenia i przyszłych, aby mogli żyć z plastikiem i nie byli przez niego skazani – powiedziała Inger Andersen, dyrektorka wykonawcza UNEP.

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

Przeczytaj pełny tekst uchwały.

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

Plastik w obiegu zamkniętym

W czasie spotkania powołany został Międzyrządowy Komitet Negocjacyjny (Intergovernmental Negotiating Committee, INC), który jeszcze w tym roku rozpocznie pracę nad przygotowaniem prawnie wiążącej umowy. Ma ona być gotowa do końca 2024 roku i będzie dotyczyć pełnego cyklu życia tworzyw sztucznych, w tym ich produkcji, projektowania i utylizacji. Uwzględniona zostanie również potrzeba zacieśnionej współpracy międzynarodowej w celu ułatwienia dostępu do technologii i zasobów naukowych.

Zanieczyszczenia z tworzyw sztucznych urosły do ​​rozmiarów epidemii. Dzięki dzisiejszej rezolucji jesteśmy oficjalnie na dobrej drodze do wyleczeniapowiedział Espen Barth Eide, przewodniczący Zgromadzenia oraz norweski minister ds. klimatu i środowiska.

Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym pozwoli zmniejszyć ilość tworzyw sztucznych trafiających do oceanów o ponad 80% do 2040 roku, produkcję pierwotnego plastiku o 55%, a emisje gazów cieplarnianych o 25%. Co więcej, dla rządu to 70 mld USD oszczędności i  700 tys. dodatkowych miejsc pracy.

Skala zanieczyszczenia plastikiem

Produkcja tworzyw sztucznych wzrosła w ciągu ostatnich dziesięcioleci i obecnie wynosi około 400 milionów ton rocznie (z 2 mln ton w 1950 roku do 348 mln ton w 2017 roku). Niestety liczba ta do 2040 roku ma się podwoić.

Kontakt z tworzywami sztucznymi może szkodzić naszemu zdrowiu. Wiele badań pokazuje wpływ plastiku na płodność, aktywność hormonalną, metaboliczną i neurologiczną. Otwarte spalanie tworzyw sztucznych przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza. 

Niestety zanieczyszczenie plastikiem ma wymiar globalny. Plastik i mikroplastik znajdują się wszędzie. W powietrzu, którym oddychamy, w jedzeniu, w morzach i oceanach, na szczytach najwyższych gór.

Plastik zagraża ponad 800 gatunkom morskim i przybrzeżnym. Około 11 milionów ton odpadów z tworzyw sztucznych rocznie trafia do oceanów. 

 źródło: news.un.org/en, unep.org

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.