Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Biomasa

Biomasa to rodzaj odnawialnego źródła energii. To dokładniej frakcja odpadów przemysłowych i komunalnych, a także biogazy ulegające biodegradacji. W biomasie poprzez zjawisko fotosyntezy, gromadzona jest energia słoneczna, która wraz z łańcuchem pokarmowym ulega przekształceniu. Biomasa jest więc najłatwiejszym do pozyskania, a więc i najszerzej wykorzystywanym źródłem energii elektrycznej lub cieplnej. Biorąc pod uwagę trendy w dzisiejszej energetyce odnawialnej i zastosowanie na szeroką skalę procesów kogeneracji i trigeneracji, wykorzystanie biomasy może w znaczący sposób poprawić gospodarowanie odpadami w Polsce, a także przyczynić się do osiągnięcia celów z zakresu polityki klimatycznej. Chcemy przybliżyć naszym czytelnikom zagadnienia związane z pozyskiwaniem energii z biomasy – od produkcję po nowe technologie przetwarzania i politykę energetyczną w tym zakresie. Z nami możecie na bieżąco monitorować aktualne trendy na rynku biomasy w Polsce i na Świecie.