Zamieszanie z awaryjnymi falownikami ABB po przejęciu biznesu?

ABB po pięciu latach produkowania falowników fotowoltaicznych ogłosiło sprzedaż działu falowników PV zatrudniającego 800 osób w 30 krajach. Nabywcą jest włoska firma Fimer S.p.A. Brytyjskie stowarzyszenie branży fotowoltaicznej Solar Trade Association zareagowało i wystosowało list otwarty, w którym wzywa nowego właściciela do honorowania wszystkich gwarancji.

11 miliardów dolarów dla Republiki Południowej Afryki na zieloną energię

Republika Południowej Afryki jest jest czternastym na świecie największym producentem gazów cieplarnianych. Kraj znajduje się pod naciskiem zobowiązań złożonych w 2009 roku o redukcji emisji dwutlenku węgla o 42% do 2025 roku. Dzięki nowemu planowi kraj mógłby wyprodukować dodatkowe 10 GW mocy pochodzących z OZE i do 2050 roku. Emisja CO2 zmalałaby o 715 milionów ton.

Zmiany klimatyczne wywołały ekstremalne migracje ludności

Centrum Monitorowania Przesiedleń Wewnętrznych, gromadzące dane z rządów, agencji humanitarnych ONZ oraz z doniesień medialnych, od 2003 roku systematycznie publikuje zebrane informacje. W najnowszym raporcie stwierdziło, że – w porównaniu do poprzednich lat – powodzie, osuwiska, cyklony i inne ekstremalne zjawiska pogodowe, w pierwszej połowie tego roku wysiedliły rekordową ilość osób.