Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego w sprawie wydobycia ropy i gazu

Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego w sprawie wydobycia ropy i gazu

20 czerwca Sąd Najwyższy w Wielkiej Brytanii wydał wyrok, który momentalnie okrzyknięto mianem przełomowego. Dlaczego? Orzeczenie może zaważyć na brytyjskich inwestycjach naftowo-gazowych. Zarówno przyszłych, jak i tych istniejących.

Reklama

Finch vs Hrabstwo Surrey

Orzeczenie Sądu Najwyższego dotyczyło sprawy lokalnej aktywistki. Sarah Finch wytoczyła proces Radzie Hrabstwa Surrey w południowo-wschodniej Anglii. Ta w 2019 roku udzieliła pozwolenia na budowę w ramach projektu wierceń naftowych w Horse Hill spółce UKOG. 

Sarah, działająca w imieniu Weald Action Group, wystąpiła przeciwko decyzji Rady. W jej opinii, podczas przeprowadzania oceny środowiskowej (OOŚ), która jest niezbędnym elementem poprzedzającym wydanie pozwolenia na budowę, Rada powinna wziąć pod uwagę emisje powstałe w wyniku spalania ropy. Dotychczas kierowano się jedynie emisjami powstającymi w procesie odwiertu. Nie brano pod uwagę przeznaczenia surowca, a więc jego wpływu na środowisko już po wydobyciu i podczas przetwarzania.

– Biorąc pod uwagę fakt, że cała wyprodukowana ropa naftowa zostanie poddana rafinacji, nie widzę powodu, dla którego wpływ na środowisko wynikający z procesu rafinacji ropy naftowej nie powinien w zasadzie wchodzić w zakres OOŚ w odniesieniu do wydobycia ropy naftowej – argumentował swoją opinię lord Leggatt, sędzia Sądu Najwyższego Wielkiej Brytanii.

Fot. Getty Images 1
Sarah Finch, źródło: Daily Mail

Reakcja spółki

Decyzją sądu pozwolenie na budowę wydane UKOG zostało unieważnione. Spółka uznała wyrok i zapowiedziała ścisłą współpracę z Radą Hrabstwa. Wyraziła też wolę modyfikacji złożonego przez nich wniosku i uzupełnienia informacji, aby spełniał on wszelkie niezbędne do prawidłowej oceny wymagania. 

Stephen Sanderson, dyrektor naczelny spółki skomentował wyrok w opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej firmy oświadczeniu:

– Dość kłopotliwe orzeczenie Trybunału z mocą wsteczną, które jest sprzeczne ze wszystkimi wcześniejszymi orzeczeniami, jeszcze bardziej podkreśla, dlaczego w ciągu ostatnich kilku lat uwaga Spółki przeniosła się z ropy i gazu na rzecz tworzenia i dostarczania strategicznego podziemnego magazynowania wodoru – czytamy. – (…) chociaż Horse Hill stanowi niewielką część naszego portfolio, nadal ma rolę do odegrania zarówno w przyszłym przejściowym portfelu energetycznym Spółki, jak i Wielkiej Brytanii, dlatego nie możemy się doczekać ścisłej współpracy z lokalnymi organami odpowiedzialnymi za planowanie, aby skorygować tę retrospektywną zmianę w OOŚ.

Dlaczego jest to przełomowy wyrok?

Aktywistka od pięciu lat walczyła w tej sprawie w niejednej instytucji sądowniczej kraju – jej ostatnia apelacja została odrzucona. W związku z takimi doświadczeniami wygrana w Sądzie Najwyższym wcale nie była pewna. 

Dlaczego owe orzeczenie sądu nazywa się przełomowym? Zwycięstwo Finch doprowadziło do powstania precedensu, który może wpłynąć na rozstrzyganie pokrewnych sporów w przyszłości i wzmocnić sprawczość działaczy proklimatycznych. 

Oznacza też, że w przypadku wydawania pozwoleń na inwestycje wspierające rozwój branży paliw kopalnych o podobnej skali, jednym z wymogów będzie ocena przewidywanych emisji ze spalania wydobytych surowców na środowisko. 

Sarah już teraz zapowiada angażowanie się w kolejne działania w walce o klimat.

Źródła: irpages2.equitystory.com, shropshirestar.com, news.sky.com, bbc.com

Fot.: Kevin Snyman/Pixabay, pexels, georgedolgikh

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.