Hydroenergetyka w Rosji ustąpiła pola fotowoltaice i energetyce wiatrowej

Po zakończeniu przyjęć zgłoszeń projektów do rosyjskiego rządowego programu rozwoju OZE na lata 2020-2024 okazało się, że w sektorze małych elektrowni wodnych pozostała nierozdysponowana kwota megawatów. O pomoc w decyzji, co zrobić z powstała luką, zwrócono się do gabinetu premiera Federacji Rosyjskiej.

Ukraina: w Obwodzie Chmielnickim powstaje nowa elektrownia wodna

Obiekt ma mieć moc 200 MW. Zgodnie z informacjami władz obwodu etap projektowy został zakończony i rozpoczęły się już prace budowlane. Planowane oddanie elektrowni do użytku ma nastąpić jeszcze pod końcem 2019 roku. Inwestycja ta to kolejny element modernizacji ukraińskiej energetyki i uniezależniania się jej od zewnętrznych dostawców surowców energetycznych.

Nowe założenia niemieckiego rządu w sprawie OZE

Niemiecki rząd wprowadził nowe regulacje dotyczące odnawialnych źródeł energii. Jednym z nich jest osiągnięcie 65% udziału OZE w krajowym miksie energetycznym do 2030 roku. Co więcej, Bundestag przyjął propozycję rządu w sprawie funkcjonowania elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych o mocy 4 GW. Polityka niemieckiego rządu w walce o ograniczenie emisji CO2 jest stopniowo wdrażana.

Stuletnia hydroelektrownia w Borowie modernizowana

Grupa Energa rozpoczęła kompleksową modernizację liczącej sto lat elektrowni wodnej zlokalizowanej w miejscowości Borowo, na rzece Drawa (woj. zachodniopomorskie). Hydroelektrownia ma być wyposażona w wysokosprawną turbinę, której mocy wyniesie 0,7 MWe, oraz nowe urządzenia elektroenergetyczne. Zadaniem instalacji jest poprawa efektywności wytwarzania energii elektrycznej, jak również usprawnienie eksploatacji. Efektem modernizacji ma być wydłużenie czasu „życia” takiej elektrowni oraz zwiększenie jej wskaźnika dyspozycyjności w kolejnych dekadach. Zakończenie prac zaplanowano na czwarty kwartał 2018 roku.