Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Elektrownia wodna w zakładzie Orlenu. Będzie zasilana ściekami

Elektrownia wodna w zakładzie Orlenu. Będzie zasilana ściekami

Elektrownia wodna w zakładzie Orlenu. Będzie zasilana ściekami

ORLEN uruchomił w Płocku elektrownię zasilaną wodą z oczyszczonych i uzdatnionych ścieków z Zakładu Produkcyjnego. W ciągu roku nowa jednostka będzie w stanie wyprodukować energię, która może zaspokoić potrzeby ok. 400 gospodarstw domowych.

BANER MOBILEB1
Reklama

800 MWh mocy rocznie dzięki mocy wody ściekowej

Zbudowana na terenie Zakładu Wodno-Ściekowego Orlen w Płocku, mała przepływowa hydroelektrownia wodna ma moc znamionową 160 kW i może w ciągu roku wyprodukować ok. 800 MWh energii elektrycznej. Elektrownia wykorzystuje rurociąg ułożony na skarpie wiślanej, na końcu którego zamontowano hydrozespół składający się z turbiny i generatora.

Woda używana w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku jest czerpana z Wisły. Po wykorzystaniu jest najpierw oczyszczana i uzdatniana, aby jej parametry były zgodne z normami środowiskowymi. Oczyszczone ścieki w pierwszej kolejności wykorzystuje się w Zakładzie m.in. do produkcji wody przeciwpożarowej i gospodarczej, w ten sposób częściowo zamykając obieg wody, a dopiero ich nadmiar odprowadzany jest do rzeki.

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

– Do tej pory energia z oczyszczonych ścieków, odprowadzanych z Zakładu Produkcyjnego w Płocku, po prostu się marnowała. Teraz, dzięki uruchomieniu hydroelektrowni, możemy użyć tej energii do produkcji zielonej elektryczności. Lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów jest ważnym elementem transformacji energetycznej koncernu, umożliwiającym zrównoważony rozwój, zgodnie z celami wyznaczonymi w Strategii Grupy – mówi Józef Węgrecki, Członek Zarządu ds. Operacyjnych Orlen SA.

Budowa hydroelektrowni kosztowała ok. 3 mln zł. Produkowana w niej energia będzie wprowadzana do sieci elektroenergetycznej, co pozwoli Orlen uzyskać dodatkowe przychody ze sprzedaży w wysokości ok. 0,5 mln zł rocznie.

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

Wodne oszczędności Orlenu

Zakład Produkcyjny w Płocku wykorzystuje około 27 mln m3 wody rocznie, co stanowi 0,2% zużycia wody w całej polskiej gospodarce. Dzięki przeprowadzonym modernizacjom zakład w Płocku dwukrotnie zwiększył efektywność wykorzystania wody w procesach produkcyjnych. Ograniczono ilość odprowadzanych, oczyszczonych ścieków – z ok. 40 mln m3 do 14 mln m3. To wszystko przy wzroście przerobu ropy z około 8 mln do ponad 16 mln ton rocznie. Koncern przeprowadził liczne inwestycje w obszarze gospodarki wodnej zwiększające bezpieczeństwo i efektywność procesów produkcyjnych, instalując m.in. nowe filtry wody gospodarczej i przeciwpożarowej, nowy kolektor i reaktor wielokomorowy do wody zdekarbonizowanej, potrzebnej w procesach produkcyjnych. Aktualnie koncern wdraża zintegrowany system zarządzania w obszarze gospodarki wodno-ściekowej, który umożliwi jeszcze efektywniejsze wykorzystanie wody oraz zwiększenie bezpieczeństwa sieci wodnych i kanalizacyjnych.

Nowa hydroelektrownia to kolejna inwestycja wpisująca się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Grupy Orlen. W ramach dokumentu, który wyznacza cele koncernu na lata 2024-2030, grupa do 2026 roku stworzy m.in. kompleksowy plan działania na rzecz ochrony bioróżnorodności na obszarach swojej działalności oraz jednolitą politykę zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej.

Jedną z kluczowych inwestycji w tym obszarze jest projekt „Blue Bridge”. Zakłada on odbiór ścieków pochodzących z oczyszczalni eksploatowanej przez Wodociągi Płockie i doczyszczenie ich do jakości wody procesowej, która następnie będzie wykorzystana w Zakładzie Produkcyjnym Orlen. Dzięki temu koncern ograniczy o ok. 25 proc. pobór wody wiślanej wykorzystywanej w procesach produkcyjnych w Zakładzie w Płocku.

Źródło: informacja prasowa – Grupa Orlen

Fot. Canva (Olesia Bekh; aquatarkus)

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.