Amazon rezygnuje z zaangażowania w rozwój OZE?

Amazon rezygnuje z realizacji swojego zobowiązania do przejścia w pełni na energetykę odnawialną. Korzysta z usług dostawcy energii wykorzystującego OZE w zaledwie 5% produkcji – wynika z raportu sporządzonego przez Greenpeace. Firma odpiera zarzuty twierdząc, że raport jest nierzetelny.

Proxy Revenue Swap metodą na zabezpieczenie przychodów z OZE

W wielu dokumentach i planach na OZE w Polsce mówi się o urynkowieniu produkcji zielonej energii, jako metodzie na jej rozwój. Wraz z tymi planami w branży pojawia się coraz więcej pomysłów, jak ustabilizować przychody ze źródeł odnawialnych, funkcjonujących na zasadach rynkowych – bez wieloletnich gwarancji cen, z jakich korzystają obecnie farmy wiatrowe czy fotowoltaiczne.

Wiek energii odnawialnej

Przemysł elektroenergetyczny działa w zmieniającym się świecie, w którym odnawialne i rozproszone źródła energii stają się coraz większą częścią miksu wytwarzania energii. Dekarbonizacja sieci stała się kluczową siłą napędową zmian tego przemysłu w ostatnich latach. Przyszłość oparta będzie natomiast na sieciach inteligentnych, analizie big data i systemach magazynowania energii.