Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

OZE

OZE czyli odnawialne źródła energii, czyli takie, których wykorzystanie nie wiąże się z ich niedoborem, ponieważ ich zasoby w krótkim czasie ulegają odnowieniu w wyniku naturalnych procesów. Do źródeł odnawialnych należą m.in. wiatr, promieniowanie słoneczne, geotermia, energia wody, biomasa. Zaletami pozyskiwania energii z OZE jest oszczędność zasobów (paliwa kopalne), które po pierwsze są wyczerpywalne, a po drugie ich wykorzystanie wiąże się z emisją zanieczyszczeń. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest ściśle związane z polityką zrównoważonego rozwoju i ma kluczowe znaczenie w realizacji transformacji energetycznej kraju.