Warszawa inwestuje w fotowoltaikę!

Największym producentem energii z fotowoltaiki stanie się Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, które oszacowało, że planowane instalacje zapewnią roczną produkcję energii na poziomie ok. 6,7 GWh, co pokryje 25% ogólnego zapotrzebowania na prąd. Inwestycja powinna zwrócić się w ciągu 7 lat, dzięki rocznym oszczędnościom wynoszącym ok. 1,8 mln zł netto.

Krakowska spółdzielnia zamontowała na swoim dachu fotowoltaikę!

Krakowska Spółdzielnia Mieszkaniowa “Czyżyny” zainstalowała 54 panele fotowoltaiczne o mocy 15 kWp na dachu jednego ze swoich bloków. Pilotażowy projekt zakłada, że w pierwszej kolejności prąd pochodzący z farmy fotowoltaicznej popłynie do części wspólnych nieruchomości spółdzielni, a nadwyżka wytworzonej energii zostanie sprzedana do sieci.

Ukraina zbiera plony z inwestycji w OZE

W drugim kwartale 2019 roku na terytorium Ukrainy wprowadzono do użytku obiekty OZE o mocy sześciokrotnie większej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Specjaliści oceniają, że jest to w dużej mierze efekt zaangażowania się władz Ukrainy w modernizację energetyki kraju.

Czy rosyjskie strefy podbiegunowe rozwiną się dzięki OZE?

Rosyjskie „Biuro Projektowe Rozwoju Arktyki” przedstawiło swój pomysł na rewitalizację stref podbiegunowych należących do Federacji Rosyjskiej. Rozwój tych terenów jest możliwy dzięki odnawialnym źródłom energii, przede wszystkim mikrogeneracji i generacji rozproszonej. Powyższe wystąpienie stanowiło pokłosie przyłączenia się Rosji do opracowanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych „Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030” oraz koncepcji „17 Celów Zrównoważonego Rozwoju”.

Siemens Gamesa zaprojektuje morską farmę wiatrową Yunlin o mocy 640 MW na Tajwanie

Spółka wpd offshore zleci firmie Siemens Gamesa projekt morskiej farmy wiatrowej. Umowa obejmuje dostawę 80 morskich turbin wiatrowych oraz 15-letnią umowę o świadczenie usług serwisowych. To pierwsze tego typu zamówienie dla firmy w regionie Azji i Pacyfiku. Rozpoczęcie budowy nastąpi jeszcze w 2019 r., a instalacja i uruchomienie planowane jest na 2020 r.