Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

UE rozpoczyna szkolenia. Potrzeba 66 tysięcy pracowników tej branży

UE rozpoczyna szkolenia. Potrzeba 66 tysięcy pracowników tej branży

20 czerwca 2024 roku Unia Europejska uruchomiła Europejską Akademię Słoneczną, szkolącą przyszłych pracowników branży fotowoltaiki. Tych, według unijnych szacunków potrzeba będzie aż 66 tysięcy do 2030 roku, aby Wspólnota zdołała osiągnąć założone cele w zakresie energetyki odnawialnej.

Reklama

Unijne plany na OZE

Udział odnawialnych źródeł w zużyciu energii w Unii Europejskiej, zgodnie z dyrektywą o OZE ma wynieść 43,5% do 2030 roku. Cel ten może jeszcze ulec zmianie, a sama Wspólnota wyraża aspiracje do osiągnięcia aż 45%. 

Na ten moment udostępnione przez Parlament Europejski dane wskazują na to, że w 2022 roku udział OZE w ogólnym zużyciu energii w UE wyniósł 23%. To znacznie mniej niż wynik, jaki UE chce osiągnąć już za 6 lat i jednocześnie nadal więcej niż było to w 2021 (21,8%). Przy tym należy wziąć pod uwagę okoliczności, które mogły wpłynąć na prezentowane liczby, takie jak wybuch wojny na Ukrainie oraz pandemia COVID.

Dane Eurostatu za 2022 rok względem poszczególnych krajów członkowskich prezentowały się następująco:

Eurostat
Źródło: Eurostat, strona internetowa Parlamentu Europejskiego

Inwestycje w fotowoltaikę

Bardzo istotnym wskaźnikiem, który UE planuje w tym zakresie podnieść, są moce zainstalowane w fotowoltaice. W ramach planu REPowerEU wyznaczono do osiągnięcia cel 320 GW do 2025 roku i prawie 600 GW do 2030.

Do osiągnięcia wyżej wymienionych założeń potrzeba pracowników, których obecnie jest niedobór na europejskim rynku. Unia szacuje, że tylko w branży PV będzie potrzebowała aż 66 tysięcy odpowiednio wykwalifikowanych osób do 2030 roku. 

– Zwiększenie produkcji energii fotowoltaicznej w Europie ma zasadnicze znaczenie dla naszego bezpieczeństwa energetycznego, konkurencyjności i odporności. Dzisiejsza inauguracja akademii słonecznej dowodzi, że Komisja jest zaangażowana w ograniczanie emisji przy jednoczesnym tworzeniu wysokiej jakości miejsc pracy w UE. Uruchomienie Akademii jeszcze przed wejściem w życie aktu w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie pomoże zaradzić pilnemu niedoborowi kwalifikacji w europejskim sektorze fotowoltaicznym – około 66 000 pracowników do samodzielnego wytwarzania – oraz wyszkolić nowe pokolenie pracowników dla naszego przemysłu słonecznego, zgodnie z naszym celem, jakim jest produkcja do 2030 roku co najmniej 40% naszych potrzeb w zakresie technologii neutralnych emisyjnie. – powiedział Thierry Breton, komisarz do spraw rynku wewnętrznego.

Unia przeszkoli 100 000 osób

W odpowiedzi na powyższe, ambitne plany, Unia Europejska planuje przeszkolenie aż 100 tysięcy osób w trzy lata, w ramach Europejskiej Akademii Słonecznej.

Jest to pierwszy projekt z serii akademii UE, które zostaną utworzone na mocy aktu w sprawie zeroemisyjnego przemysłu (Net-Zero Industry Act).  

Projekt będzie realizowany przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) za pośrednictwem wspólnoty wiedzy i innowacji EIT Innoenergy. Wdrożenie go spoczywa natomiast na partnerach lokalnych – mogą być nimi przedsiębiorstwa, uniwersytety, centra kształcenia lub inne podmioty, z którymi Akademia podpisuje umowę o realizację swoich programów.

– Energia słoneczna jest centralnym elementem naszej transformacji energetycznej w Europie, która może stworzyć tysiące miejsc pracy na całym kontynencie, na wszystkich etapach łańcucha dostaw w przemyśle, od projektowania po produkcję, instalację i konserwację. Akademia neutralności emisyjnej utworzona przez Komisję pomoże naszym europejskim pracownikom skorzystać z tej ekscytującej szansy i zaoferować dalsze wsparcie w realizacji naszych ambitnych celów REPowerEU. – skomentowała Kadri Simson, komisarz do spraw energii.

Źródła: ec.europa.eu, europarl.europa.eu

Fot.: pixabay, gettyimages / canva.com

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.