Fotowoltaika silna w Zatoce Perskiej

Fotowoltaika jest obecnie najbardziej konkurencyjną formą wytwarzania energii w Zatoce Perskiej – wynika z raportu opublikowanego przez Międzynarodową Agencję Energii Odnawialnej (IRENA) w Abu Dhabi w zeszłym miesiącu. Kraje Rady Współpracy Zatoki Perskiej (GCC) planują na początku 2020 roku zainstalować prawie 7 GW nowych mocy wytwórczych ze źródeł odnawialnych.

Reuters: Do przetargu na pierwsze projekty OZE przystąpiło w Kolumbii 27 firm

Kolumbia otrzymała oferty od ponad dwudziestu firm, które chcą wziąć udział w pierwszym w kraju przetargu na projekty energii odnawialnej – informuje agencja Reuters. Przetarg jest częścią wysiłków zmierzających do rozszerzenia i dywersyfikacji dostaw energii elektrycznej. Dziś około 70% energii elektrycznej w Kolumbii pochodzi z energetyki wodnej.

W Rumunii ruszyły dotacje na fotowoltaikę

Od zeszłego tygodnia w Rumunii istnieje możliwość otrzymania nawet 90% dotacji na instalacje fotowoltaiczne. Rumunia do 2020 roku musi spełnić unijny wymóg mówiący o 24% udziale OZE w krajowym miksie energetycznym. W 2015 roku kraj ten miał 24,8%. Dla porównania Polski udział OZE w 2016 roku wyniósł 11,3%, a naszym celem do 2020 roku jest 15%.