Agroenergia startuje. Do 800 tys. zł dotacji dla rolników

Minister środowiska Henryk Kowalczyk poinformował, że rolnicy mogą otrzymać 40% dofinansowanie w formie dotacji na instalacje do 50 kW, które nie przekraczają 800 tys. złotych. Udzielona pożyczka pokryje 100% kosztów kwalifikowanych, z zaznaczeniem, że jej kwota wynosić będzie od 100 tys. złotych do 2 mln złotych. Inwestycję będzie można rozliczyć w prosumenckim systemie opustów.

Hydroenergetyka w Rosji ustąpiła pola fotowoltaice i energetyce wiatrowej

Po zakończeniu przyjęć zgłoszeń projektów do rosyjskiego rządowego programu rozwoju OZE na lata 2020-2024 okazało się, że w sektorze małych elektrowni wodnych pozostała nierozdysponowana kwota megawatów. O pomoc w decyzji, co zrobić z powstała luką, zwrócono się do gabinetu premiera Federacji Rosyjskiej.

Na pięciu blokach w Poznaniu zostanie zamontowana fotowoltaika

Zarząd poznańskiej SM „Winogrady” podjął decyzję o zainstalowaniu paneli fotowoltaicznych na dachach siedmiu swoich budynków. Spółdzielnia płaci za prąd 1,5 mln zł rocznie, po podwyżkach będzie to ponad 2 mln złotych rocznie. „Przy obecnej cenie prądu inwestycja zwróci się w ciągu sześciu lat” twierdzi jej prezes.