Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Nowe przepisy ws. energetyki wiatrowej. Nadchodzi liberalizacja prawa

Nowe przepisy ws. energetyki wiatrowej. Nadchodzi liberalizacja prawa

W poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu pojawił się projekt ustawy zmieniającej przepisy w zakresie lądowej energetyki wiatrowej (LEW). To tak zwana “ustawa wiatrakowa”, wokół której narosło wiele kontrowersji. Proponowane tym razem zmiany zakładają istotną liberalizację prawa.

Reklama

Kolejne podejście do ustawy wiatrakowej

Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie porzuciło tematu zmiany tzw. “ustawy wiatrakowej”, która w listopadzie 2023 roku wywołała niemały skandal wokół nowego, wówczas niezaprzysiężonego jeszcze koalicyjnego rządu. 

Największe emocje wzbudziły przepisy zmniejszające minimalną odległość między zabudowaniami a turbinami wiatrowymi: z 700 do 300 metrów dla zabudowy wielorodzinnej, parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz 400 metrów dla zabudowy jednorodzinnej.

Z powyższych zapisów ostatecznie się wycofano, jednak, jak pisaliśmy w kwietniu 2024 w artykule Powraca ustawa wiatrakowa. Będą też zmiany dla prosumentów, wcale nie porzucono planu liberalizacji przepisów o lądowej energetyce wiatrowej.

Choć projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych spodziewaliśmy się jeszcze w czerwcu, to w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się on 8 lipca. Jakie przynosi zmiany?

Zniesienie zasady 10H

Nowy projekt ustawy zakłada zniesienie zasady 10H, która zabrania stawiania turbin wiatrowych w odległości mniejszej niż 10-krotność wysokości turbiny od budynków. 

– Jak dotąd projekty LEW powstawały w oparciu o przepisy przejściowe, co umożliwiło dokończenie najbardziej zaawansowanych projektów inwestycyjnych, które postępowanie budowlane rozpoczęły przed dniem 16 lipca 2016 roku. Zakończenie takich projektów inwestycyjnych wymaga uzupełnienia nowymi mocami w systemie elektroenergetycznym i odejścia od rygorystycznej zasady odległościowej „10H”, której następstwem jest już dzisiaj brak realizacji nowych projektów LEW – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Ponadto proponuje się zmiany dotyczące lokalizowania elektrowni wiatrowych w pobliżu parków narodowych, jednak te wymagają jeszcze doprecyzowania. Więcej szczegółów dotyczących projektu poznamy prawdopodobnie już po konsultacjach społecznych.

Ministerstwo proponuje także zmniejszenie minimalnej odległości między instalacjami LEW a zabudową mieszkaniową do 500 metrów. 

Dodatkowo postuluje się:

  • uregulowanie możliwości zlokalizowania elektrowni wiatrowej na podstawie szczególnego rodzaju MPZP, jakim jest Zintegrowany Plan Inwestycyjny;
  • ujednolicenie procesu planistycznego zawartego obecnie w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych z ogólnymi zasadami znajdującymi się w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  • usprawnienie regulacyjne funkcjonowania mechanizmu udostępnienia co najmniej 10% mocy elektrowni wiatrowej zainteresowanym mieszkańcom korzystającym z wytwarzanej energii w formule prosumenta wirtualnego lub kooperatyw energetycznych.

Rozwój lądowej energetyki wiatrowej

Projekt ustawy ma na celu liberalizację zasad lokalizowania elektrowni wiatrowych na lądzie, co ma przyspieszyć realizację i rozwój tego rodzaju inwestycji oraz zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii (OZE) w krajowym miksie.

Prognozy ministerstwa wskazują na wzrost udziału OZE w elektroenergetyce do co najmniej 50% w 2030 roku oraz na 15,8 GW łącznej mocy zainstalowanej w lądowej energetyce wiatrowej.

– Mix atomu i OZE to gwarancja tańszego prądu i czystego środowiska! – napisał wiceminister klimatu i środowiska, Miłosz Motyka, nawiązując do projektu ustawy.

Źródło: gov.pl

Fot.: Paweł Supernak/PAP, gettyimages/canva.com

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.