Morska energetyka wiatrowa przyspiesza

Wiceminister energii Adam Gawęda wziął udział w sesji „Transformacja sektora energetycznego”, która otwierała XVI Kongres Nowego Przemysłu w Warszawie. Jakie są kluczowe założenia strategii energetycznej? Wiceminister zapowiada wprowadzenie nowych jednostek opartych na gazie. Podkreśla też, że morska energetyka wiatrowa jest najbardziej wydajna.

Amerykański GE ma plany na morskie farmy wiatrowe

General Electric Renewable Energy, znane z produkcji największych turbin wiatrowych na lądzie, chce zwiększyć swój udział w rozwiązaniach dla farm morskich. Firmie udało się nawiązać porozumienie z inwestorami prawdopodobnie największej elektrowni offshore, która pojawi się na Morzu Północnym, ponad 100 km od Wysp Brytyjskich. Na razie jednak instalowany jest jeden wiatrak testowy.

Szanse i wyzwania długoterminowych umów zakupu energii PPA w Polsce

Wzrost cen energii elektrycznej w Europie w roku 2019 spowodował, że firmy zaczęły szukać różnych sposobów na ustabilizowanie kosztu energii w swoich przedsiębiorstwach. Odbiorcy oczekują dostaw pewnej, stabilnej energii w konkurencyjnej cenie. Dodatkowo polityka klimatyczna Unii Europejskiej zmienia myślenie odbiorców i daje asumpt do rozważań w kontekście inwestycji w odnawialne źródła energii. Jakie są więc szanse i wyzwania długoterminowych umów zakupu energii PPA w Polsce?