Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Eksperymentalna biogazownia ogrzewa 400 mieszkańców w Wielkopolsce

Eksperymentalna biogazownia ogrzewa 400 mieszkańców w Wielkopolsce

Eksperymentalna biogazownia ogrzewa 400 mieszkańców w Wielkopolsce

Eksperymentalna biogazownia w gospodarstwie doświadczalnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu produkuje tyle ciepła, ile uzyskalibyśmy ze spalenia 800 ton węgla rocznie. Jakie są zalety tego odnawialnego i ekologicznego źródła energii?

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Eksperymentalna biogazownia w Wielkopolsce

Eksperymentalna biogazownia o mocy elektrycznej 499 kW i cieplnej 560 kW w gospodarstwie doświadczalnym w Przybrodzie w efektywny sposób przerabia odchody zwierzęce i inne rodzaje biomasy rolniczej w „zieloną” energię elektryczną i ciepło. 

Końcowym produktem jest także, jak twierdzi Uniwersytet, rewelacyjnej jakości materiał nawozowy. System ciepłowniczy dla mieszkańców wsi Przybroda otwarto 21 listopada. 

Nasza biogazownia jest w zasadzie wszystkożerna. Wkładem mogą być bioodpady, właściwie wszystko z rolnictwa i przetwórstwa poza drewnem i jego odpadami. A ciepło, można powiedzieć, jest tu produktem ubocznym, który obecnie dociera do mieszkań 58 rodzin we wsi oraz wszystkich budynków uniwersyteckiego gospodarstwa doświadczalnegomówi prof. Jacek Dach, kierownik Pracowni Ekoenergetyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Moc instalacji jest w stanie ogrzać całą wieś Przybrody i budynki Rolniczo-Sadowniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Przybroda Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jakie jeszcze korzyści, oprócz pozytywnego wpływu na środowisko, płyną z zastosowania biogazowni?

Biogazownie to ważne i niedoceniane OZE

Budowa biogazowni to metoda na dywersyfikację źródeł energii i dekarbonizację miksu energetycznego. Oparcie się na biogazie pomaga w odejściu od spalania paliw kopalnych, co z kolei prowadzi m.in. do poprawy jakości powietrza. Instalacja w Przybrodach generuje energię potrzebną do zastąpienia 800 ton węgla.

One tak naprawdę nie wywołują jakiegoś negatywnego wpływu na otoczenie (…). To jest bardzo ekologiczne ciepło, bo pochodzi ze spalania biogazu. Dzięki temu unikamy lokalnego smogu ze spalania węgla, czasem miernej jakości powiedział prof. Jacek Dach.

W biogazowni zastosowane zostały rozwiązania wyjątkowe w skali międzynarodowej. Jednym z nich jest akcelerator biotechnologiczny – specjalny hydrolizer, który nawet kilkunastokrotnie przyspiesza proces fermentacji i rozkładu substratów.

Za realizację instalacji w Przybrodzie odpowiada poznańska firma Dynamic Biogas.

Eksperymentalna biogazownia ogrzewa 400 mieszkańców w Wielkopolsce
System opracowany przez Dynamic Biogas, źródło: puls.edu.pl

Polska wciąż ma długą drogę jeśli chodzi o odrobienie zaległości w budowie i eksploatacji biogazowni. W Polsce działa tylko 140 biogazowni roślinnych, podczas gdy w Niemczech funkcjonuje już ok. 9 tys. tego typu zakładów. Zdaniem prof. Jacka Dacha potencjał naszego kraju, jeśli chodzi o wkład w rozwój takich instalacji, jest dużo większy. Według wyliczeń naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego, w Polsce mogłoby powstać 10-12 tysięcy podobnych biogazowni, które są w stanie zasilać ekologicznym i tanim ciepłem okolicznych mieszkańców.

Jakie rozwiązania w realizacji przedsięwzięć związanych z biogazem powinni brać pod uwagę przedsiębiorcy?

Biogaz i gospodarka o obiegu zamkniętym

Małe biogazownie o mocy do 499 kW, takie jak ta w Przybrodach, to dobra propozycja dla właścicieli gospodarstw rolnych posiadających zwierzęta gospodarskie (np. 200 krów) i ziemię pod uprawę (150-200 ha). Biogazownia może być zasilana wyłącznie biomasą roślinną, ale takie instalacje potrzebne są szczególnie w gospodarstwach, które zajmują się hodowlą zwierzęcą. 

Polska, z produkcją 100 mln ton obornika rocznie, jest największym wytwórcą tego nawozu w Unii Europejskiej i należy podkreślić, że każda pryzma obornika to jest swego rodzaju biogazownia. Dlatego, jeśli chcemy chronić rolnictwo przed opłatami za emisję gazów cieplarnianych, które w przyszłości chce wprowadzić KE, to właśnie odchody zwierzęce powinny być w pierwszej kolejności utylizowane w biogazowniachzaznaczył Prof. Jacek Dach. 

Formalności związane z instalacjami biogazowymi o mocy poniżej 500 kW (albo produkujące do 1 mln m3 metanu rocznie) nie są skomplikowane. Inwestycje tego typu korzystają z szybkiej ścieżki administracyjnej i nie wymagają wydania decyzji środowiskowej. 

Upowszechnienie odnawialnych źródeł energii z biogazu i działania w zgodzie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym mogłoby wzmocnić polskie bezpieczeństwo energetyczne. Dodatkowe korzyści przynosi odpowiednie zagospodarowanie odpadów z pracy biogazowni, tak jak robi się to m.in. w Niemczech.

Na nasze pytania z obszaru naturalnej energii i gospodarki o obiegu zamkniętym odpowiedział ekspert firmy MKR GmbH, Henryk Koik:  

źródło i zdjęcia: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu/ puls.edu.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.