Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Biomasa - strona 3

biomass

Z węgla na biomasę

W dyskusji o odejściu od węgla często słyszy się pytanie - co w zamian, z czego wytworzyć energię? Przykład z Niemiec...
Biomasa