1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Więcej biometanu i klastrów energii? Nowelizacja ustawy o OZE już niedługo

Więcej biometanu i klastrów energii? Nowelizacja ustawy o OZE już niedługo

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowuje rozwiązania, które mają zwiększyć udział biometanu i klastrów energii w polskiej energetyce. Nowelizacja ustawy o OZE może zostać przekazana do konsultacji publicznych już w czwartym kwartale tego roku! Czego możemy się spodziewać?

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Nowelizacja ustawy o OZE już wkrótce

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska trwają prace nad projektem „nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw”. Celem nowych rozwiązań jest przede wszystkim zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w krajowym zużyciu energii. 

Nowe przepisy skierowane będą na rozwój i wzmocnienie nowych rozwiązań i technologii sektora OZE. W szczególności dotyczyć będą takich obszarów jak:

  • biometan (m.in. definicja i zakres prowadzenia działalności),
  • klastry energii (m.in. czytelne zasady tworzenia i zakres funkcjonowania),
  • hybrydowe instalacje OZE, czy instalacje modernizowane,
  • zwiększanie udziału OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie.

Nieoficjalnie naszemu portalowi, udało się ustalić że powstanie oficjalny rejestr klastrów i społeczności energetycznych.

Istnieją także inne ważne tematy, na które powinna odpowiedzieć nowelizacja.

Wyzwania branży OZE

Główny kierunek to tworzenie prawa i warunków, które dają możliwość rozwoju zarówno indywidualnym producentom, jak i przedsiębiorcom. Pozwoli to na dalszy dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii w naszym kraju i nowe innowacyjne projekty. Propozycje rozwiązań, przyczynią się także do zwiększania pozytywnego wpływu OZE na bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego – czytamy na stronie Ministerstwa.

Ostatnio coraz częściej mówi się się o bezpieczeństwie systemu elektroenergetycznego w kontekście jego wydajności i możliwości przyłączenia nowych mocy. Ustawa nakłada na zakłady energetyczny obowiązek podłączenia do sieci każdej nowej domowej instalacji fotowoltaicznej. Samo podłączenie nie gwarantuje jednak, że dana instalacja zawsze pracować będzie bez problemu.

Zbyt duża ilość nowych źródeł energii może spowodować wysokie napięcie w sieci na danym obszarze. W sytuacji przeciążenia, nawet w środku słonecznego dnia, instalacje mogą po prostu przestać działać. Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz artykuł:

Nowe przepisy mają za zadanie także dalszy wpływ na rozwój sektora energii zgodny z ambicjami redukcji emisyjności gospodarki i spełniania zobowiązań międzynarodowych.

Zgodnie z dyrektywami UE

Nowelizacja ustawy o OZE to również realizacja unijnych zobowiązań i transpozycja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zwanej dyrektywą RED II.

Równolegle prowadzone są prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, który będzie wdrażał ww. dyrektywę w obszarze transportu.

W ramach wspomnianej transpozycji unijnej dyrektywy RED II planowane jest także utworzenie Krajowego Punktu Kontaktowego jako wsparcie informacyjne w zakresie realizacji inwestycji OZE. Ponadto uproszczone zostaną procedury administracyjne oraz rozszerzone będzie stosowanie gwarancji pochodzenia.

Dlaczego nowelizacja ustawy o OZE jest potrzebna?

Wspieranie odnawialnych źródeł energii jest jednym z celów krajowej oraz unijnej polityki energetycznej. Rozwój technologii OZE generuje jednocześnie wzrost gospodarczy, a inwestycje w tym zakresie pozwalają na pokrycie rosnącego zapotrzebowania na energię. Mają też duży wpływ na bezpieczeństwo dostaw. Dzięki odnawialnym źródłom nasze gospodarstwa domowe korzystają z przyjaznych środowisku rozwiązań, a przedsiębiorcy – z czystej energii przy produkcji i wytwarzaniu różnych dóbr.

Przygotowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska przepisy mają pozytywnie wpłynąć na rozwój sektora OZE. Czy zapewnią adekwatne wsparcie dla nowych inwestorów i ich projektów? Konsultacje publiczne pomysłów ministerstwa już wkrótce.

źródło: gov.pl/web/klimat

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.