Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Czy UE ograniczy użycie biomasy leśnej w produkcji energii? Nowy projekt KE

Czy UE ograniczy użycie biomasy leśnej w produkcji energii? Nowy projekt KE

Unia Europejska rozważa zaostrzenie przepisów dotyczących biomasy leśnej. Od dawna prowadzone są debaty nad tym, czy to źródło energii można nazwać odnawialnym, a co za tym idzie ekologicznym. Spalanie drzew nie jest sposobem na odbudowę przyrody i obniżenie emisji, a wręcz przeciwnie.

Reklama

Jak to jest z biomasą?

Rozwój energetyki opartej na odnawialnych źródłach dziś nie dziwi. Zastąpienie paliw kopalnych zieloną energią jest obowiązkiem, z którego prędzej czy później muszą wywiązać się wszystkie kraje świata. Jednak w dyskusji na temat OZE pojawia się kontrowersyjna kwestia związana ze spalaniem biomasy, pochodzącej z drewna. UE rozważa, czy energia pochodząca z drewna może być klasyfikowana jako odnawialna i ekologiczna.

Chronić ekosystemy i klimat

Celem nowego projektu, który proponuje Komisja Europejska, jest ochrona wrażliwych ekosystemów takich jak stare lasy. Jeżeli projekt wniosku zostałby przyjęty, elektrownie spalające biomasę musiałyby spełniać kryteria zrównoważonego rozwoju. Oznacza to znaczne ograniczenie emisji – o wiele niższe niż w przypadku spalania paliw kopalnych. Instalacje biomasy o mocy poniżej 20 MW są obecnie zwolnione z tych wymogów, dlatego przepisy zmieniłyby znacznie ich dotychczasowe funkcjonowanie.

Projekt zakłada, że instalacje wytwarzające energię z biomasy będą mogły uzyskać status źródła odnawialnego, jeśli będą emitować o 70% mniej CO2 niż paliwa kopalne. Obecnie ten wymóg dotyczy wyłącznie instalacji, które rozpoczęły działalność w tym roku. Według założeń projektu spalanie biomasy drzewnej ma być ostatecznością, a nie często stosowaną praktyką.

OZE w UE

Źródła odnawialne stanowiły w 2019 r. około 20% w unijnym miksie energetycznym. Ponad połowę energii, uzyskiwano z biomasy – podaje portal Euractiv i dodaje, że według Unii Europejskiej emisja z biomasy leśnej generuje niski poziom emisji. Wynik miałby być korzystny dla środowiska ze względu na drzewa, absorbujące CO2. Obecnym celem UE jest zwiększenie poziomu energii z OZE do 30% do 2030 r. Jednak zaproponowany projekt przewiduje, że aby zmniejszyć emisję w UE potrzeba około 40%. 

vvT6 kn1ee4OTFQyd AnQPfF6u c5IUyLDGidqM07eiuBt3b1TRV9j2ozeInp8ECCk9WAPE41oWnzLSo8o PfHhb6uB E JBwCGwxHqrOurWPaf6niSx9DyK8Bt SMZSvBLTyOCA
Organizacja Life Terra sadzi drzewa i dąży do ochrony klimatu

Jednak organizacje ekologiczne mają wątpliwości co do nowego planu KE. Twierdzą, że projekt niekoniecznie uratuje leśne ekosystemy przed wycinką czy dewastacją. Pod zaprzestaniem spalania biomasy leśnej w produkcji energii podpisuje sie wielu naukowców, którzy uważają, że spalanie drewna leśnego do produkcji energii zagraża bioróżnorodności i wpływa na zmiany klimatu.

źródło: euractiv.com, reuters.com

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.