Greenpeace: Realizacja postulatów programowych PiS i KO to droga do katastrofy klimatycznej

Podczas konwencji w Lublinie, Premier Mateusz Morawiecki przedstawił zarys programu Prawa i Sprawiedliwości w zakresie klimatu i energetyki. Wygląda to na program nowy–stary. Nowy, ponieważ został właśnie zaprezentowany i ubrany w nowe słowa, a stary, gdyż powiela dotychczasowe kierunki działań oraz nie odpowiada na fundamentalne wyzwanie jakim jest pogłębiający się kryzys klimatyczny. Niestety na konwencji nie zostały przedstawione szczegóły ani data odejścia od węgla w polskiej energetyce.

Zużycie energii elektrycznej w pierwszym półroczu 2019 roku niższe o 0,1% niż rok wcześniej

Natomiast Joanna Maćkowiak-Pandera, prezes Forum Energii twierdzi, że przyczyną jest zahamowanie przemysłu, głównego konsumenta energii elektrycznej. Dodatkowo wpływ na pomiar zapotrzebowania mogła mieć ustawa prądowa, która pokazała, że era niskich cen energii się zakończyła. Ingerencja w ceny sprawiła, że firmy faktycznie nie wiedziały, z jakimi kosztami będzie się to wiązało. Dlatego ostrożnie planowały inwestycje i zakupy.

Jaka będzie przyszłość energetyczna państw UE?

9 maja tego roku w Sybinie w Rumunii odbył się nieformalny szczyt Unii Europejskiej. Wzięli w nim udział członkowie Rady Europejskiej oraz przywódcy państw wchodzących w skład UE. Przedstawiciele RE postawili sobie za cel wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie kierunku, w jakim w ciągu najbliższych pięciu lat będą wspólnie zmierzać kraje członkowskie.

Hydroenergetyka w Rosji ustąpiła pola fotowoltaice i energetyce wiatrowej

Po zakończeniu przyjęć zgłoszeń projektów do rosyjskiego rządowego programu rozwoju OZE na lata 2020-2024 okazało się, że w sektorze małych elektrowni wodnych pozostała nierozdysponowana kwota megawatów. O pomoc w decyzji, co zrobić z powstała luką, zwrócono się do gabinetu premiera Federacji Rosyjskiej.

Energia słoneczna i wiatrowa nie wystarczą, by zapobiec katastrofie. Potrzebne nowe zeroemisyjne technologie

Świat potrzebuje gwałtownego wzrostu udziału energii odnawialnej przez następne trzy dekady, ale nawet to prawdopodobnie nie wystarczy, aby zapobiec katastrofalnej zmianie klimatu. Tak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie brytyjskiego start-upu First Light Fusion, badającego wytwarzanie energii poprzez syntezę termojądrową.

Czy rosyjskie strefy podbiegunowe rozwiną się dzięki OZE?

Rosyjskie „Biuro Projektowe Rozwoju Arktyki” przedstawiło swój pomysł na rewitalizację stref podbiegunowych należących do Federacji Rosyjskiej. Rozwój tych terenów jest możliwy dzięki odnawialnym źródłom energii, przede wszystkim mikrogeneracji i generacji rozproszonej. Powyższe wystąpienie stanowiło pokłosie przyłączenia się Rosji do opracowanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych „Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030” oraz koncepcji „17 Celów Zrównoważonego Rozwoju”.