Ważna nowa regulacja europejska dla prosumentów

Unia Europejska uchwaliła dyrektywę o Odnawialnych Źródłach Energii. W nowym akcie prawnym nie udało się zawrzeć wszystkiego, o co walczyły np. organizacje ekologiczne, ale poczyniono duży krok w kierunku prosumentów. Nad dyrektywą obradował m.in. Parlament Europejski oraz Komisja i Rada Europejska.

Nowe cła na rowery elektryczne importowane z Chin

Unia Europejska podjęła decyzję o wprowadzeniu nowych ceł na rowery elektryczne importowane z Chin. Ma to być sposób na ograniczenie dumpingu motocyklowego w Europie. Kwota cła będzie określana indywidualnie dla każdej z firm i może wynosić od 21,8% do 83,6%.

Nowe cele OZE na 2030 rok uzgodnione

Komisja, Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej w czwartek (14 czerwca bieżącego roku) nad ranem uzgodniły wspólne, nowe cele dla rozwoju odnawialnych źródeł energii. Ustalono, że w 2030 roku w UE 32% energii pochodzić ma ze źródeł odnawialnych. Dodatkowo, jak informował komisarz ds. energii i klimatu UE, Miguel Arias Cañete, wprowadzono mechanizmy okresowej kontroli realizacji ustalonego celu z możliwością jego zwiększenia.
Niemcy zrezygnują z dotowania OZE

Są już nowe cele OZE na rok 2030

14. czerwca 2018 roku Komisja Europejska, Parlament Europejski oraz Rada Europy uzgodniły nową dyrektywę o OZE. Za cel przyjęto próg 32% energii z OZE do 2030 roku z koniecznością okresowej kontroli realizacji oraz możliwością zwiększenia ustalonego udziału.