Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Orlen zbuduje w Polsce 16 stacji ładowania wodorem. Dostał na to pieniądze z UE

Orlen zbuduje w Polsce 16 stacji ładowania wodorem. Dostał na to pieniądze z UE

Orlen zbuduje w Polsce 16 stacji ładowania wodorem. Dostał na to pieniądze z UE

Realizowany przez ORLEN projekt Clean Cities – Hydrogen mobility in Poland otrzymał bezzwrotne dofinansowanie z UE w wysokości 62 mln euro. Unijne wsparcie dotyczy budowy 16 ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru, rozmieszczonych w różnych regionach Polski. Pieniądze zostaną też wydane na budowę instalacji produkcji zielonego odnawialnego wodoru, w oparciu o elektrolizę wody zasilanej odnawialnymi źródłami energii.

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Unijne finansowanie na projekt wodorowy Orlenu

Komisja Europejska opublikowała wyniki kolejnego naboru w ramach konkursu CEF Alternative Fuels Infrastructure Facility, ogłoszonego przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury (CINEA). 42 projekty otrzymały dotacje na łączną kwotę 424 mln euro. Projekty zakładające budowę infrastruktury tankowania wodoru otrzymały ponad 120 mln euro, z czego połowa to dofinansowanie dla projektu realizowanego przez Orlen. Uzyskane przez koncern wsparcie to największy grant w historii instrumentu “Łącząc Europę” w obszarze wodoru.

­– Jednym z kluczowych elementów transformacji energetycznej jest rozwój paliw alternatywnych, w tym wodoru. Widzimy, że w kolejnych latach będzie on odgrywał istotną rolę, szczególnie w przemyśle, transporcie ciężkim i publicznym. Zeroemisyjna komunikacja miejska jest szczególnie ważna w dużych miastach, które na ten cel mogą pozyskać dofinansowanie z NFOŚiGW i programów unijnych. Sukcesywnie więc rośnie zainteresowanie pojazdami z napędem wodorowym. Dlatego, razem z samorządami w całej Polsce, rozwijamy ten rodzaj transportu. Na przykładzie otrzymanego dofinansowania widzimy, że to właściwy kierunek, zbieżny z tym, który wyznaczyły unijne instytucje – mówi Grzegorz Jóźwiak, Dyrektor Biura Technologii Wodorowych i Paliw Syntetycznych.

Gdzie powstaną ogólnodostępne stacje wodorowe?

Unijne finansowanie zostało przekazane na realizację trzeciej fazy projektu Clean Cities – Hydrogen mobility in Poland. W ramach pierwszych dwóch etapów Orlen realizuje budowę 8 stacji tankowania wodoru w całym kraju oraz instalacji produkcji wodoru jakości automotive we Włocławku. Inwestycje te już wcześniej otrzymały dofinansowanie w wysokości 70 mln zł z funduszu unijnego „Łącząc Europę”. W ramach tych środków Orlen uruchomił między innymi dostawy paliwa wodorowego dla pojazdów komunikacji miejskiej w Poznaniu oraz prowadzi testy stacji tankowania wodoru w Katowicach. Kolejne stacje będą uruchamiane w Pile, Warszawie, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Bielsku-Białej i Włocławku. Stacje tankowania wodorem będą ogólnodostępne, przeznaczone do zasilania autobusów miejskiej komunikacji publicznej, samochodów osobowych i pojazdów ciężarowych.

W ramach trzeciego etapu projektu i przyznanych właśnie środków, Orlen planuje zbudować kolejnych 16 ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru, rozmieszczonych na sieci TEN-T (transeuropejskiej sieci transportowej) w różnych częściach kraju. Oprócz tego, w Szczecinie, koncern zbuduje instalację produkcji wodoru jakości automotive, w oparciu o elektrolizę wody zasilanej odnawialnymi źródłami energii.

Rozwój infrastruktury związanej z paliwami wodorowymi jest elementem Strategii Wodorowej Grupy Orlen. To odpowiedź koncernu na wyzwania związane z transformacją energetyczną i szukaniem zielonych, ekologicznych rozwiązań. Wodór jako alternatywa dla paliw konwencjonalnych jest obecnie jednym z kluczowych elementów dekarbonizacji sektora transportu.

100 stacji ładowania wodorem w 6 lat – ambitne plany koncernu

Do 2030 roku Grupa Orlen zakłada budowę sieci ponad 100 stacji tankowania wodoru dla transportu indywidualnego, publicznego i cargo, drogowego oraz kolejowego w Polsce, Czechach i na Słowacji. Wodór będzie dostarczany do nich dzięki wybudowaniu europejskiej sieci hubów wodorowych, zasilanych odnawialnymi źródłami energii oraz innowacyjnych instalacji przetwarzających odpady komunalne w zero- i niskoemisyjny wodór. Łączna zakładana moc elektrolizerów w Grupie ORLEN do 2030 roku wyniesie około 1 GW mocy, co w połączeniu z projektami typu waste-to-hydrogen umożliwi produkcję ponad 130 tysięcy ton rocznie odnawialnego wodoru na koniec obecnej dekady.

Warto podkreślić, że dwie ogólnodostępne stacje ładowania samochodów wodorowych już w Polsce istnieją – w ubiegłym roku Polsat Plus i Grupa ZE PAK uruchomiły takie obiekty w Warszawie i Rybniku. Poza tym w naszym kraju istnieją również stacje nieprzeznaczone do ogólnego użytku, które najczęściej służą ładowaniu pojazdów komunikacji miejskiej. Orlen zapowiadał uruchomienie swoich pierwszych ogólnodostępnych stacji wodorowych w Poznaniu i Katowicach do końca ubiegłego roku. Jak widać, plany te nieco się opóźniły. Koncern ma za to tego typu obiekt w… Czechach. Wodorem od Orlenu kierowcy zatankują swoje pojazdy w Pradze-Barrandovie.

– Więcej o polskim wyścigu wodorowym pisaliśmy tu: Kto wygrywa wojnę wodorową? Polsat z drugą stacją w Polsce, Orlen ma jedną… w Czechach

Źródła: informacja prasowa – Orlen

Fot. Orlen, Canva (peterschreiber.media)

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.