1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Zmiany na rynku energetyki hurtowej. Co zmieni rozporządzenie REMIT II?

Zmiany na rynku energetyki hurtowej. Co zmieni rozporządzenie REMIT II?

Zmiany na rynku energetyki hurtowej. Co zmieni rozporządzenie REMIT II?

Już 7 maja w życie wchodzi unijne rozporządzenie REMIT II. Jest to dokument, którego założeniem jest wprowadzenie większej integralności i przejrzystości na hurtowym rynku energii w Polsce i Europie. Nowe przepisy zmieniają kilka definicji prawnych i uszczelniają system, aby zapobiec ewentualnym oszustwom. Co dokładnie wprowadza unijna dyrektywa?

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Większe uprawnienia dla ACER

Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) to unijny organ, który ma na celu wspomaganie krajowych organów regulacyjnym państw członkowskich i koordynowanie ich prac. W ramach wejścia w życie rozporządzenia REMIT II podmiot ten zyskuje znacznie szersze uprawnienia, niż miał wcześniej. ACER będzie mogło prowadzić dochodzenia w sprawach związanych z hurtowym handlem energią o charakterze transgranicznym, a także przeprowadzać kontrole w siedzibach uczestników rynku energetycznego podejrzanych o łamanie zasad handlu.

ACER na skutek REMIT II stanie się więc organem kontrolnym z prawdziwego zdarzenia, który może domagać się informacji od podmiotów biorących udział w hurtowej sprzedaży produktów energetycznych, wzywać te podmioty do udzielenia potrzebnych w śledztwie informacji, a także nakładać na nie kary pieniężne w przypadku braku chęci do współpracy. Firmy czy instytucje, które uczestniczą w hurtowym rynku energetycznym będą musiały powiadamiać ACER oraz krajowy organ regulacyjny (w przypadku Polski jest to Urząd Regulacji Energetyki) m. in. o prowadzeniu rynku handlu algorytmicznego czy zapewnieniu bezpośredniego dostępu elektronicznego do zorganizowanej platformy obrotu.

Zmiany definicji i uszczelnione prawo

REMIT II wprowadza również nowe definicje, a także uszczelnia te już istniejące. Rozporządzenie uszczegóławia na przykład, kim jest osoba zawodowo pośrednicząca w transakcji lub zawodowo realizująca transakcje. Za takie osoby uznani są m.in. dostawcy bezpośredniego dostępu elektronicznego i dostawcy arkusza zleceń. Wprowadzono również definicję uczestnika rynku LNG. Dokument podkreśla ponadto, że operatorzy systemów dystrybucyjnych, systemu magazynowania, oraz systemu LNG są uczestnikami rynku energetycznego, którzy podlegają rozporządzeniu.

Zmieniono również definicję zorganizowanej platformy obrotu. Podmiot ten jest teraz giełdą energii, brokerem energetycznym, platformą zdolności energetycznych lub innym systemem bądź mechaniznem “w ramach którego dochodzi do interakcji wielu deklaracji gotowości stron trzecich do zakupu lub sprzedaży produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym w sposób, który może skutkować transakcją.

– Rozporządzenie REMIT II wprowadza szereg zmian w przepisach chroniących hurtowy rynek energii przed manipulacjami i nieuprawnionym wykorzystywaniem informacji wewnętrznych. Rozszerza zakres podmiotów oraz produktów energetycznych objętych ww. przepisami, rozszerza obowiązki uczestników rynku i innych podmiotów, a także poszerza definicję manipulacji na rynku i informacji wewnętrznej – czytamy w komunikacie Urzędu Regulacji Energetyki.

Więcej informacji na temat REMIT II znajdziecie na stronie URE.

– Czytaj także: Ceny energii… spadły. Dane Urzędu Regulacji Energetyki na pierwszy kwartał tego roku

Źródło: ure.gov.pl

Fot. Canva (Nicola Forenza, pasja1000)

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.