Niepewna przyszłość ustawy odległościowej

Portal wnp.pl rozmawiał z dr Michałem Michalskim, członkiem zarządu spółki Polenergia, na temat OZE w Polsce – obecnej sytuacji i perspektywach na przyszłość. To istotny moment dla tej spółki, ponieważ rozpoczęła starania o budowę morskich farm wiatrowych w naszym kraju. Michalski podkreśla jednak, że inwestycje zostaną realizowane, gdy powstanie odpowiedni system wsparcia.

Nowelizacja ustawy o OZE do zmiany?

Rada OZE przy Konfederacji Lewiatan podkreśla, że projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii wymaga dalszej pracy. W aktualnej wersji może zupełnie uniemożliwić realizację inwestycji w OZE oraz międzynarodowych zobowiązań Polski dotyczących udziału „czystej energii” w krajowym miksie.

Elektrownia fotowoltaiczna jako urządzenie infrastruktury technicznej

Do niedawna w orzecznictwie istniał pogląd, że budowa elektrowni PV wymaga spełnienia wymogów dotyczących zasady dobrego sąsiedztwa, ponieważ moduły fotowoltaiczne nie stanowią urządzenia infrastruktury technicznej. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie farma fotowoltaiczna ma być od teraz traktowana jako infrastruktura techniczna.

Projekt rozporządzenia – ruszyły konsultacje

W dniu wczorajszym Ministerstwo Gospodarki przekazało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu obliczania łącznej wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach OZE do konsultacji…