Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Zmiany w ustawie o OZE. Przedsiębiorcy będą zdefiniowani jako prosumenci

Zmiany w ustawie o OZE. Przedsiębiorcy będą zdefiniowani jako prosumenci

W ramach prowadzonych prac zespołu ds. prosumentów, którymi kieruje minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz, zostaną wprowadzone nowe zapisy w ustawie o OZE. Będą dotyczyły objęcia przedsiębiorców definicją prosumenta. Oprócz tego rozważane są także kwestie dotyczące przedsiębiorców produkujących energię powyżej 50 kW oraz nadwyżek energii pochodzących ze wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

B1
Reklama

Pracami nad nowelizacją ustawy zajmuje się zespół ds. energetyki prosumenckiej. Przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii twierdzą, że regulacji w zakresie nowej definicji prosumenta będzie się można spodziewać w najbliższej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Pełnomocnik rządu ds. walki ze smogiem, Piotr Woźny, podaje, że działania te mają na celu objęcie przedsiębiorców definicją prosumenta, aby docelowo mogli korzystać z systemu opustów.

System opustów jest skierowany do właścicieli gospodarstw domowych z własną instalacją fotowoltaiczną, którzy mogą z niego korzystać od połowy 2016 roku – dla przedsiębiorców nadal nie jest dostępny. Do tej pory przedsiębiorcy energię wprowadzoną do sieci rozliczali poprzez jej sprzedaż po średniej cenie z rynku hurtowego z poprzedniego kwartału.

Reklama

Nowelizacja ustawy o OZE zakłada dwie poprawki. Jedna to rozszerzenie katalogu prosumenta o przedsiębiorcę, a druga to wprowadzenie delegacji do rozporządzenia. Rozważane jest także wprowadzenie możliwości wyboru dla przedsiębiorców mikroinstalacji OZE. Miałby to być wybór między systemem opustów albo systemem, z którego obecnie korzystają. W nadchodzących przepisach mogą się także pojawić nowe zasady rozliczeń przedsiębiorców posiadających instalację o większej mocy niż ta, która jest określona ustawowo, czyli 50 kW. Jednak tych regulacji można się spodziewać w kolejnej nowelizacji ustawy o OZE zapowiedzianej już przez Ministerstwo Energii.

Inną kwestią, która będzie poruszona, to rozliczanie energii wprowadzonej do sieci przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Obecnie ustawa o OZE nie wyklucza z katalogu prosumentów wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, jednak ich rozliczanie z energii nie jest doprecyzowanie. Minister Jadwiga Emilewicz podała przykład takich wspólnot, które nie mogą się rozliczyć z wyprodukowanych nadwyżek energii w systemie opustów. Problematyczne kwestie sprzedaży energii wyprodukowanych przez wspólnoty i spółdzielnie ma rozwiązać rządowy zespół ds. programu „Energia plus”, umożliwiając im rozliczanie w systemie prosumenckim.

Jak dodaje minister Emilewicz, w projekcie jest także rozpatrywana zmiana opodatkowania mikroinstalacji fotowoltaicznych na gruncie z 23% na 8%. Projekt nowelizacji ustawy o OZE jest w trakcie opracowywania, a po zaakceptowaniu go przez Radę Ministrów trafi do parlamentu.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.