Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Komisja Europejska zmieni przepisy, aby wesprzeć gospodarkę o obiegu zamkniętym

GOZ

Komisja Europejska zmieni przepisy, aby wesprzeć gospodarkę o obiegu zamkniętym

Unia Europejska dąży do przejścia do modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. Aby osiągnąć ten cel, w 2021 roku przepisy skoncentrują się na produkcie – jego dizajnie, opakowaniu, oraz krótkim cyklu życia.

Reklama

Cele przełożone na przepisy

Komisja Europejska zamierza zmienić sposób, w jaki przedsiębiorstwa produkują, a klienci konsumują produkty. Początkowa strategia, wprowadzona 5 lat temu, nie przyniosła zadowalających rezultatów. Mimo to europosłowie postanowili dać jej jeszcze jedną szansę na początku 2020 roku. 

Przedstawiony w marcu “Plan działania w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym 2.0” jest drugą próbą zmiany sposobów, w jaki produkujemy, użytkujemy, i pozbywamy się towarów. Plan nie zawiera co prawda ścisłych przepisów, ale zamiast tego wyznacza szereg celów, które już w 2021 roku mają zostać określone wymogami prawnymi. Wśród nich pojawia się m.in. zmniejszenie ilości odpadów komunalnych o połowę do 2030 roku. 

Dla konsumentów – prawo do naprawy

Główne pomysły planu obejmują przyznanie konsumentom “prawa do naprawy” komputerów i smartfonów, ustanowienie ekologicznych wymogów dla produktów budowlanych, aktualizację istniejących wskaźników zużycia zasobów, oraz przedstawienie ram polityki zrównoważonych produktów. 

Paola Migliorini z departamentu środowiska Komisji Europejskiej przedstawiła szczegółowe informacje na temat wdrażania polityki przez UE w 2021 roku. 

– Komisja chce przedstawić coś, co nazywamy ramami polityki zrównoważonych produktów – powiedziała Migliorini w rozmowie z portalem Euractiv. – Polityka będzie składać się z szeregu inicjatyw i przepisów, a planujemy przedstawić ją pod koniec 2021 roku. 

– 80% wyzwań środowiskowych ma swoje źródło w fazie projektowania – dodał Justin Wilkes, dyrektor wykonawczy ECOS, organizacji zajmującej się ochroną środowiska.

Przejrzystość produkcji i informowanie konsumentów

Dodatkowo Paola Migliorini zdradziła, że departament środowiska przygotowuje inną propozycję, powiązaną z polityką zrównoważonych produktów, którą przedstawi w połowie 2021 roku. Jak podkreśla polityczka, projekt “wzmocni pozycję konsumentów, dostarczając im więcej informacji, również o naprawie produktów”. Ponadto, przepis pozwoli klientom zweryfikować, czy produkcja danej firmy faktycznie przebiega z poszanowaniem dla środowiska i praw człowieka. 

Zapewnimy firmom narzędzia do wskazywania śladu środowiskowego swoich produktów, tak aby mogli informować klientów – skomentowała Migliorini. 

Parlament Europejski prawdopodobnie wezwie do wyznaczenia celów w zakresie wykorzystania surowców pochodzących z recyklingu w nowych produktach – zwłaszcza w opakowaniach. Holenderski eurodeputowany Jan Huitema, który jest odpowiedzialny za plan działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym w Parlamencie, powiedział na początku grudnia, że „produkty muszą zawierać obowiązkową ilość materiału pochodzącego z recyklingu, ponieważ zwiększa to popyt na surowce wtórne”.

Źródło: euractiv.com

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.