KE: Wielka Brytania ma rekordowo wysokie dofinansowania dla źródeł wykorzystujących paliwa kopalne

Jak wynika z raportu Komisji Europejskiej, Wielka Brytania wiedzie prym w UE, jeśli chodzi o wysokość subsydiów do paliw kopalnych. KE wskazuje, że rocznie na dofinansowanie tych paliw przeznacza się około 12 miliardów euro. To istotnie więcej niż państwo wydaje na wsparcie systemów energetyki odnawialnej (8,3 miliarda euro rocznie).

“Czysta planeta dla wszystkich”. Bruksela przedstawia wizję gospodarki bez CO2

Strategia niskoemisyjna to już przeszłość. Komisja Europejska przedstawiła długoterminową wizję dojścia do zerowych emisji netto w 2050 roku. Unia Europejska ma być “neutralna klimatycznie” – z minimalnymi emisjami zagrażającymi klimatowi i technologiami wychwytującymi dwutlenek węgla. Strategia proponuje znacznie większe zmiany niż tylko rezygnacja z węgla, ponieważ odchodzić trzeba będzie też od ropy i gazu.

Siemens zadba o poprawę jakości londyńskiego powietrza

Pozew skierowany niedawno przez Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przeciwko Wielkiej Brytanii stopniowo przynosi efekty. KE postulowała w nim, by kilka europejskich państw, wśród których znalazły się: Niemcy, Francja, Włochy, Rumunia, Węgry i właśnie Wielka Brytania, zwiększyły swoje starania na rzecz poprawy jakości powietrza, ponieważ ich bieżące działania są niewystarczające.

Polska naruszyła prawo UE w kontekście Puszczy Białowieskiej

Yves Bot jasno dał do zrozumienia, że Polska poprzez swoje decyzje naruszyła dyrektywę siedliskową, co może mieć poważne konsekwencje. Na tym terenie żyje wiele niezwykle cennych z punktu widzenia środowiska gatunków, a wycinka drzew może spowodować zmniejszenie ich populacji. Opinia rzecznika Trybunału Sprawiedliwości nie niesie ze sobą jednak poważnych konsekwencji. Te mogą dopiero nadejść z finalnym orzeczeniem, które pojawi się w przeciągu najbliższych kilku tygodni. Zakładając negatywny scenariusz, na Polskę mogą zostać nałożone wysokie kary, m.in. finansowe.