Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Gospodarka leśna w kraju niezgodna z prawem UE. Polski rząd przegrał w sądzie z Komisją Europejską 

Gospodarka leśna w kraju niezgodna z prawem UE. Polski rząd przegrał w sądzie z Komisją Europejską 

Polska łamie prawo środowiskowe UE. Tak brzmi wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie wniesionej przeciwko polskiemu rządowi przez Komisję Europejską. Gospodarkę leśną czeka poważna reforma pod groźbą kar pieniężnych.  

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Polski rząd przegrywa ws. gospodarki leśnej 

2. marca br. zapadł wyrok, na który czekało wiele organizacji ochrony środowiska w Polsce. Sprawa dotyczyła gospodarki leśnej w kraju i łamania unijnego prawa ws. ochrony gatunkowej roślin i zwierząt. Przeciwko polskiemu rządowi wystąpiła Komisja Europejska na podstawie skarg trzech fundacji: Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, WWF Polska oraz Fundacji Frank Bold. 

Czego dotyczyły zarzuty? Przede wszystkim nieposzanowania dyrektywy ptasiej i siedliskowej. Polska gospodarka zarządzania lasami i masowe wycinki prowadzą m.in. do płoszenia ptaków, niszczenia ich siedlisk, a nawet całych lęgów. Jak mówi Sylwia Szczutkowska z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, ponad połowa chronionych siedlisk leśnych znajduje się w niewłaściwym stanie ochrony. Dodatkowo Komisja Europejska zarzuciła polskiemu rządowi ograniczanie prawa obywateli do wnoszenia skarg dot. planów urządzenia lasu (tzw. PULi), co sprawia, że społeczeństwo nie może skutecznie sprzeciwić się masowym wycinkom, jak chociażby te w Puszczy Białowieskiej. 

Trybunał potwierdził dziś to, o czym mówiliśmy od dawna. Społeczeństwo w Polsce pozbawione jest skutecznej ochrony sądowej w sprawach dotyczących środowiska, a więc pozbawione jest prawa gwarantowanego dyrektywami oraz konwencją z Aarhus skomentowała wyrok Sylwia Szczutkowska z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot. 

Cieszymy się z wyroku TSUE i oczekujemy, że przyspieszy on wprowadzenie potrzebnych zmian i umożliwi bronienie polskich lasów w polskich sądach. Dzięki temu jako społeczeństwo obywatelskie już nigdy nie dopuścimy do wycinek jakie miały miejsce w Puszczy Białowieskiej wpisanej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO! dodano na profilu organizacji

Na mocy wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, polski rząd będzie musiał przeprowadzić reformę struktury gospodarki leśnej pod groźbą kar pieniężnych

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.