Gospodarka o obiegu zamkniętym

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Wraz ze zwiększającą się konsumpcją oraz wzrostem zapotrzebowania na nowe towary coraz drażliwszy staje się problem zagospodarowywania zużytych już surowców. Z tego też względu gospodarka o obiegu zamkniętym staje się nie tylko wyzwaniem, ale i koniecznością nadchodzących czasów. O jej zadaniach w specjalnym wywiadzie udzielonym portalowi Świat OZE opowiedział Łukasz Sosnowski, sekretarz Zespołu Spraw Gospodarki o Obiegu Zamkniętym z Ministerstwa Rozwoju.

– Gospodarka o obiegu zamkniętym to jest nowe podejście do rozwoju gospodarczego, w którym uwzględniamy wszystkie elementy cyklu życia produktu, czyli rozpoczynamy od pozyskania surowca, następnie przechodzimy przez projektowanie, produkcję, konsumpcję, zbieranie i zagospodarowanie odpadu i ważne jest, żeby ten ostatni element był tak naprawdę przejściem do pełnego cyklu, czyli zagospodarowanie odpadu od razu staje się pozyskaniem surowca do ponownej produkcji. To są podstawowe założenia gospodarki o obiegu zamkniętym – powiedział Łukasz Sosnowski.

Pracownik Ministerstwa Rozwoju zwrócił również uwagę na fakt, że Komisja Europejska przygotowała już pakiet gospodarki o obiegu zamkniętym, na który odpowiedzią ma być polska mapa drogowa gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli wersja dostosowana do rodzimych potrzeb oraz możliwości. Dokument ten będzie zawierał propozycje zmian legislacyjnych oraz pozalegislacyjnych, których wdrożenie jest konieczne, aby w Polsce można było wprowadzić proponowaną przez Unię Europejską gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Istotne jest również, że powyższy typ gospodarki stanowi dla Polski zarówno szansę, jak i ogromne wyzwanie. Jeszcze kilkanaście lat temu niemal 90% naszych śmieci lądowało na wysypiskach, podczas gdy obecnie zakłada się, że już w 2020 roku recyklingowi zostanie poddane nawet 50% odpadów komunalnych. Choć powyższe liczby jasno pokazują, jak wielki postęp dokonał się w Polsce w dziedzinie gospodarowania odpadami, to w tym zakresie – w porównaniu do państw Europy Zachodniej – wciąż mamy jeszcze wiele do nadrobienia.

Więcej informacji na temat gospodarki o obiegu zamkniętym można przeczytać na stronach Ministerstwa Rozwoju: https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/reindustrializacja-gospodarki/zrownowazony-rozwoj-gospodarczy/gospodarka-o-obiegu-zamknietym/.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.