Branża odpadowa ma problem z szarą strefą

Najnowszy raport „Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce 2018/19” sporządzony przez Global Compact Network Poland (GCNP) opisuje szarą strefę i analizuje zjawiska występujące w branży paliwowej, hazardowej, odpadowej oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Pokazane zostały w nim trendy w działaniach przestępców gospodarczych wykorzystujących luki prawne.

Palenie odpadów problemem w Małopolsce

W ciągu pierwszych 10 tygodni od uruchomienia formularza pojawiły się 164 skargi. Najwięcej z nich dotyczyło nieprawidłowego spalania odpadów (aż 108), kolejne traktowały o eksploatacji instalacji niezgodnie z uchwałą antysmogową (52) oraz sprzedaży węgla o bardzo niskiej jakości (4). Problemy odnotowano w kilkudziesięciu miejscowościach. Od zakończenia sezonu grzewczego upłynęło sporo czasu, mimo to zgłoszenia wciąż napływają.

Światowy punkt skupu śmieci? Witamy w Malezji

Gdyby zapytać pierwszego z brzegu ankietowanego, gdzie wysyłane są śmieci z krajów „cywilizowanych”, prawdopodobnie wskazałby Afrykę bądź Azję. I słusznie, bo za światowy punkt skupu śmieci można uznać słynącą z turystyki, „widokówkową” Malezję. Malezyjski rząd chce ukrócić ten proceder.