Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Gdzie pływa najwięcej śmieci? Oto najbardziej zanieczyszczone wody świata

Gdzie pływa najwięcej śmieci? Oto najbardziej zanieczyszczone wody świata

Gdzie pływa najwięcej śmieci? Oto najbardziej zanieczyszczone wody świata

Eksperci z Międzynarodowego Instytutu Stosowanej Analizy Systemów (IIASA) postanowili sprawdzić, które lądowe zbiorniki i cieki wodne są najbardziej zanieczyszczone odpadami pochodzenia ludzkiego. Wyniki badania nie tylko wskazały obszary z największym poziomem śmieci w wodzie, ale także ujawniły problemy w dotychczas stosowanych rozwiązaniach.

Reklama

“Odpowiadamy za kryzys związany z odpadami”

Według badaczy z IIASA najwięcej stałych odpadów komunalnych, czyli wyrzucanych przez ludzi przedmiotów codziennego użytku, trafia do środowisk wodnych w Afryce, Chinach, Indiach i Azji Południowej – te regiony i kraje odpowiadają za 70% światowego zanieczyszczenie wód. Naukowcy podkreślają, że taka sytuacja stanowi olbrzymie zagrożenie dla bioróżnorodności tych ekosystemów, a także ludzkiego zdrowia.

Choć najbardziej narażone na zanieczyszczenia cieki wodne i zbiorniki znajdują się w wymienionych powyżej regionach i krajach, eksperci z IIASA podkreślają, że problem ten dotyczy niemal wszystkich światowych wód, a odpady komunalne znajdowano nawet w Arktyce i na Antarktydzie.

– Musimy zrozumieć, że podstawową funkcją systemów zarządzania odpadami jest ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska – mówi Adriana Gomez Sanabria, główna autorka publikacji. – Odpowiadamy za kryzys związany z odpadami i musimy się nim zająć, zmieniając nasze zachowanie w celu zmniejszenia konsumpcji poprzez rezygnację z niektórych rzeczy, przemyślane działania i ponowne wykorzystanie dóbr

Potrzebne są rozwiązania całościowe

Badacze w swoim opracowaniu postanowili wskazać przyczyny problemów z zanieczyszczeniem wód oraz ich potencjalne rozwiązania. Specjaliści z IIASA zwrócili uwagę, że rozwiązania pojedynczych problemów często generują kolejne. Jako przykład podali zastąpienie plastikowych kubków papierowymi, które zwiększyło wzrost ilości odpadów kartonowych.

Według autorów badania potrzebne są działania całościowe, które pozwolą na kompleksowe i systemowe rozwiązanie problemu. Analiza wskazuje też na wyraźnie widoczną skuteczność powszechnego zbierania odpadów. Zdaniem naukowców, jest to główna strategia zapobiegania przedostawania się śmieci do środowiska lądowego i wodnego.

– Nasza analiza pokazuje pilną potrzebę ustanowienia standardowego systemu monitorowania powstawania, składowania i sterowania przepływem odpadów – zauważa Florian Lindl, współautor badania. – Taki system powinien pomóc nam śledzić skuteczność działań, w tym politycznych, ekonomicznych i technologicznych, mających na celu zmniejszenie ilości odpadów i poprawę systemów zarządzania nimi – podkreśla.

Na poniższej mapie można zobaczyć jak dużo stałych odpadów komunalnych (ang. municipal solid waste, MSW) trafiło do rzek w poszczególnych miejscach naszej planety w roku 2020. Wartości podane są w kilotonach.

mapa smieci
Źródło: nature.com

– Czytaj także: Vanuatu vs plastik. Jak małe wyspiarskie państwo walczy z tworzywami sztucznymi

Źródła: portalkomunalny.pl, turystyka.wp.pl, teraz-srodowisko.pl, nature.com

Fot. Canva (luoman)

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.