Opóźnienia w wypłacie dofinansowań do PV w Chinach. Czy to zwiastuje bankructwa?

Chiny mają obecnie około 17,4 miliarda dolarów zaległości w wypłacie dofinansowań dla firm z sektora odnawialnych energii. Jak informuje chińska Narodowa Administracja Energetyki (NEA), opóźnienia te powodują, że w niektórych projektach w Ningxia prace zatrzymały się, a inwestorzy nie są w stanie opłacić kwot potrzebnych na ich utrzymanie.

Chiński patent na smog

„Przeniesienie” fabryk do nowopowstałego parku przemysłowego – to pomysł władz prowincji Hebei i Jiangsu na walkę ze smogiem. Każdego dnia w Chinach umiera około 4 tys. osób z powodu zanieczyszczenia powietrza, a wiele dzieci rodzi się chorych. Przyczyną zanieczyszczeń jest gęsta zabudowa, ogromna ilość samochodów i fabryk, a także intensywna działalność przemysłowa. Walka ze smogiem w Chinach toczy się nieprzerwanie już od 2013 roku.

W Chinach powstało 9,46 GW nowych mocy wiatrowych w pierwszym półroczu 2018

Od stycznia do końca lipca tego roku Chiny dołączyły do sieci 9,46 GW nowych mocy wiatrowych. Jest to wartość o 23% wyższa niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Dane te pochodzą z chińskiej Narodowej Administracji Energii (NEA). Dodatkowo zwiększyło się wykorzystanie systemów wiatrowych – wyniosło ono 1292 godzin, o 174 więcej niż w zeszłym roku.

Naukowcy odkryli związek pomiędzy zanieczyszczeniem powietrza a poważnym ograniczeniem zdolności kognitywnych

Okazuje się, że zanieczyszczenia szkodą nie tylko środowisku naturalnemu. Najnowsze badania wykazały, że istnieje korelacja pomiędzy poziomem zanieczyszczenia powietrza a pogorszeniem zdolności kognitywnych, czyli tego jak sprawnie myślimy. Badacze mają nadzieję, że ich potwierdzone naukowo wnioski zmienią sposób podejścia państw do kwestii związanych z zanieczyszczeniem powietrza, szczególnie w najbardziej zurbanizowanych, gęsto zaludnionych rejonach świata.