Projekt rozporządzenia – ruszyły konsultacje

W dniu wczorajszym Ministerstwo Gospodarki przekazało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu obliczania łącznej wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach OZE do konsultacji…

Ustawa antysmogowa uchwalona

Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska, czyli tzw. ustawa antysmogowa została uchwalona na wczorajszym posiedzeniu Sejmu. Jest to ogromna szansa na zmianę jakości powietrza szczególnie w dużych miastach, gdzie problem niskiej…

Nowa ustawa o OZE. Co się zmienia?

W lutym bieżącego roku parlament przyjął ustawę o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE), której jednym z najważniejszych założeń było wprowadzenie systemu wsparcia w postaci taryf gwarantowanych dla mikroinstalacji OZE.