Apel do krajów UE – tak dla OZE, nie dla spalania drewna

Drewno przeznaczane na potrzeby energetyczne budzi ogromne kontrowersje. Wiele organizacji i przedstawicieli rozmaitych branż wytwórstwa i rzemiosła potwierdza, że wycinka lasu jest fatalnym krokiem, służącym nie ograniczeniu emisji, a jej zwiększeniu i dewastacji przyrody.