Apel do krajów UE – tak dla OZE, nie dla spalania drewna

Apel do krajów UE – tak dla OZE, nie dla spalania drewna

Drewno przeznaczane na potrzeby energetyczne budzi ogromne kontrowersje. Wiele organizacji i przedstawicieli rozmaitych branż wytwórstwa i rzemiosła potwierdza, że wycinka lasu jest fatalnym krokiem, służącym nie ograniczeniu emisji, a jej zwiększeniu i dewastacji przyrody. 

Drewno energetyczne w Polsce

Musimy chronić lasy, a nie przeznaczać je na źródło energii. Polskie decyzje w sprawie zwiększenia ilości spalanego drewna wywołały falę dyskusji i krytyki pracowników różnych sektorów, naukowców czy ekologów. Zarówno ci, którzy z drewna wytwarzają meble i inne artykuły, jak i ci chroniący naturalne zasoby przyrody, zgodnie stwierdzili, że ta decyzja spowoduje wiele szkód w ekosystemie.

Zeszłoroczna nowelizacja ustawy o OZE dotyczyła drewna energetycznego, a co za tym idzie, uznano nie tylko ścinki i skrawki z tartaków za źródło biomasy, ale i inne drewno, niebędące odpadem czy ścinką.

Apel do krajów UE 

Na platformie You Move Europe zorganizowano zbiórkę podpisów pod petycją “UE musi chronić lasy, a nie spalać je, by produkować energię”. Petycja została zainicjowana przez polską Pracownię na rzecz Wszystkich Istot oraz zagraniczne organizacje: 2Celsius (RO), Clean Air Committee (NL), Estonian Forest Aid (EE), ROBIN WOOD (DE), WOLF (SK), Stowarzyszenie Ekologiczno Kulturalne Wspólna Ziemia (PL), Stowarzyszenie MODrzew – Monitoring Obywatelski Drzew (PL) oraz ponad kilkadziesiąt innych organizacji.

W petycji zawarto kilka najważniejszych powodów, dla których należy ograniczyć wyrąb i spalanie lasów dla celów energetycznych. Po pierwsze pozbawiając ziemię drzew, a spalając drewno, nie reguluje się ilości emisji, a ocieplenie klimatu wzmaga się. Po drugie, ochrona lasu polega na zachowaniu jego naturalnych zasobów. Autorzy petycji podają w wątpliwość ton UE, w którym używa się stwierdzenia, jakoby drewno energetyczne było efektywnym i bezemisyjnym źródłem energii. Wreszcie zdrowie ludzi i istnienie wielu zwierząt jest zagrożone. Las jest domem dla wielu organizmów żywych, które zmuszone są migrować, często w niebezpieczne tereny. 

Autorzy petycji proszą o reakcję Unii Europejskiej, w skrócie o odejście od idei spalania drewna na dużą skalę i propagowania tej formy uzyskania energii, w zamian za przejście na niskoemisyjne źródła energii odnawialnej (energia słoneczna, wiatrowa, wodna, geotermalna). Organizacje i mieszkańcy UE, którzy podpisali się pod petycją, proszą o potraktowanie tej prośby priorytetowo. 

Link do petycji, którą podpisało już blisko 100 tysięcy osób, klik.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.