Produkcja gazu energetycznego z drewna odpadowego

Naukowcom z Instytutu Technologii w Karlsruhe (KIT) udało się opracować metodę syntezy metanu z biomasy drzewnej. W swojej pilotażowej instalacji wykorzystali specjalny reaktor o przekroju plastra miodu. Jakość uzyskiwanego gazu jest porównywalna do tego, jaki wydobywa się spod ziemi, dzięki czemu można używać tego syntetycznego paliwa jako odnawialnej alternatywy dla gazu ziemnego.