1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Wyznaczono maksymalną cenę energii z morskich farm wiatrowych

offshore

Wyznaczono maksymalną cenę energii z morskich farm wiatrowych

Ministerstwo Klimatu poinformowało o ważnym rozporządzeniu dot. energii wiatrowej. W opublikowanym projekcie jest mowa o cenach, po których dany operator morskiej farmy wiatrowej będzie mógł rozliczyć się w ramach kontraktów różnicowych.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Gwarancja i wsparcie dla budowy farm na Bałtyku

Aby przeprowadzić efektywnie proces wdrażania nowych farm wiatrowych na Bałtyku, potrzeba było konkretnych ustaw, gwarantujących przyszłym operatorom przychody z instalacji, generujących energię. Montaż nowych farm wiatrowych pozwoli wzmocnić gospodarkę, zapewni nowe miejsca pracy oraz znacznie przyczyni się do poprawy jakości powietrza.

Ministerstwo Klimatu przygotowało dwa etapy w procesie przyznawania gwarancji. Operatorzy, budujący pierwsze farmy morskiej energii wiatrowej będą mogli skorzystać ze wsparcia (na drodze wyznaczonej przez URE) do połowy tego roku. Po upływie terminu o gwarancję sprzedaży energii operator będzie musiał ubiegać się na aukcji. Ze wsparcia (po złożeniu wniosku) będą mogły skorzystać podmioty, których potencjał oceni Ministerstwo Klimatu. Moc projektu ma wynosić max. 5,9 GW.

Kontrakty różnicowe

Operatorzy i inwestorzy morskich farm wiatrowych otrzymają gwarancję rozliczenia, bazującą na kontraktach różnicowych (okres 25 lat). Jeżeli cena rynkowa energii będzie niższa od gwarantowanej inwestorowi kwoty, otrzyma możliwość uzupełnienia ujemnego salda. Maksymalną cenę, do której będzie można uzupełnić ujemne saldo, wyznaczy specjalnie powołany zespół, w którego skład wchodzą przedstawiciele różnych ministerstw. Jeśli cena okaże się wyższa, to inwestor będzie musiał dopłacić i zwrócić nadwyżkę.

Maksymalny poziom ceny, której gwarancję otrzymają producenci energii z polskich farm wiatrowych na Bałtyku (uczestniczący w pierwszej fazie systemu wsparcia) określono w rozporządzeniu resortu klimatu. 

MKiŚ zaproponowało w projekcie dot. rozporządzenia maksymalnej ceny za energię wytwarzaną z farm wiatrowych objętych wsparciem w pierwszym etapie  kwotę 301,5 PLN/MWh. W wyznaczeniu kwoty kierowano się kosztami inwestycji i operacyjnymi w okresie eksploatacji i przygotowania projektu budowy farmy. Przyjęto średni CAPEX na poziomie 11,37 mln PLN/MW w roku 2026, 11,01 mln PLN/MW dla roku 2027 oraz 10,68 mln PLN/MW w roku 2028.

Do obliczenia ceny maksymalnej zastosowano m.in. parametry techniczne: odległość od brzegu 45 km, głębokość 40 m, współczynnik wykorzystania mocy 45,7 proc., średnią moc farmy na poziomie 1000 MW, prędkość wiatru, wynoszącą 9,46 m/s na wysokości 100 m, rok uruchomienia morskiej farmy wiatrowej 2026 i inne wskaźniki.

źródło: gramwzielone.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.